Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 Animecon World (3367818-4)
Asemakatu 16
70100 Kuopio

info@animecon.world

Mitä tietoja kerätään?

 Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi,  katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite,  puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli ja asioidessa käytetty  valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi,  y-tunnus ja verotunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin  tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten  tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

 Henkilötietoja käytetään:

 

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

 Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi  joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on  tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja  kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

 Verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi henkilötietoja luovutetaan logistiikka- ja maksupalvelukumppaneille.

Asiakkaan oikeudet

 Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

 

  • Oikeus tarkistaa tiedot 
  • Oikeus korjata tietoja
  • Oikeus peruuttaa suostumus 
  • Oikeus pyytää poistamaan tiedot
 
Scroll to Top