Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Animecon World (3367818-4)
Asemakatu 16
70100 Kuopio

info@animecon.world

Mitä tietoja kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan tai vapaaehtoistyöntekijän etunimi, sukunimi,  katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite,  puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli ja asioidessa käytetty  valuutta. Yritysasiakkaalta tai yritysasiakkaaksi verrattavalta (taidekuja tai artesaani) tallennetaan lisäksi yrityksen nimi tai myyjän nimimerkki, y-tunnus ja verotunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin  tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

 Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi  joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on  tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja  kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi henkilötietoja luovutetaan logistiikka- ja maksupalvelukumppaneille.

Käytämme hakuvaiheissa sekä asiakaskyselyissä Google Forms -lomakkeita käyttäjien mielipiteiden sekä ohjelmavastaavien, vänkäreiden, taidekujalaisten ja muiden vastaavien roolien täyttämistä varten. Kun täytät ja lähetät nämä lomakkeet, kerätyt tiedot tallennetaan Google-palveluihin. Tämä tietojen keräys ja tallennus tapahtuu Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Google-palveluihin tallennetut tiedot sisältävät henkilötietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdolliset muut lomakkeessa pyydetyt tiedot. Kerätyt tiedot ovat suojattu ja niitä käytetään vain lomakkeessa määriteltyyn tarkoitukseen, kuten palautteen keräämiseen, vapaaehtoisvalintojen tekemiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Tutustuthan Googlen tietosuojakäytäntöihin, jos tahdot tietää, miten Google käyttää ja suojaa keräämänsä tiedot.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu, pyytää tietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Voit myös kieltäytyä tietojesi käyttämisen tai säilyttämisen milloin tahansa. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä meihin kirjallisesti.

Asiakkaan oikeudet

 Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkistaa tiedot 
  • Oikeus korjata tietoja
  • Oikeus peruuttaa suostumus 
  • Oikeus pyytää poistamaan tiedot
 
Scroll to Top