Turvallisuus

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta, ensiapu ja häirintäyhdyshenkilö

Turvallisempi tila

Animecon World on sitoutunut YK:n turvallisemman tilan ohjeisiin

Ohjeet cosplayhin

Tulossa!

Lipputyypit

JV:t, ensiapu ja häirintäyhdyshenkilöt

Anime-tapahtumat ovat kautta Suomen turvallisia tapahtumia, joissa on  vähän järjestyshäiriöitä tai ongelmatilanteita verrattuna moniin muihin  tapahtumiin. Animecon Worldissa turvallisuutta valvovat koulutetut  järjestyksenvalvojat, jotka tunnistaa oransseista tai keltaisista  liiveistä. Seuraamme aktiivisesti uusia turvallisuusohjeita.

Paviljonki on kooltaan huomattavasti suurempi kuin monet nykyiset anime-tapahtumapaikat: Paviljongissa pidetään usein tapahtumia, joihin saapuu viikonlopun aikana 13 000 – 17 000 kävijää. Tapahtuman aikana tiloja valvotaan tarkasti,  jotta voidaan ehkäistä pullonkaulojen syntyminen. 

Infosta ja narikasta on mahdollista lainata ensiapulaukkua pieniin haavereihin. Lisäksi  tapahtumapaikalla on liikkuva ensiapuryhmä ja häirintäyhdyshenkilö. 

Häirintöyhdyshenkilö on henkilö, jolle voi ilmoittaa epäasiallisesta  käytöksestä, ahdistelusta, kiusaamisesta, somehäiriköinnistä ja muusta  vastaavasta. Häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja tarvittaessa auttaa  viemään asiaa eteenpäin.

Julkaisemme lähempänä tapahtumaa ohjeet cossaajille proppien ja muiden vastaavien esineiden kuljettamisesta tapahtumapaikalla.

YK:n turvallisemman tilan periaatteet

Animecon World on sitoutunut YK:n turvallisemman tilan ohjeisiin

 – Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa.  Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa.  Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös  itsellesi tarvittaessa.
– Älä pilkkaa, ivaa, halvenna,  sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.  Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden  ylläpitämisestä.
– Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan  perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta,  kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta  taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
 – Anna tilaa. Pyri  huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua  keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro.  Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita  kunnioittavasti.
 – Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet,  henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen  vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja  kehittyä.
– Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. 

Scroll to Top